download software Clean Search Web Template (#12) from global shareware site
 
 

* Nazariyat *                            Sayfa Hit :

turkmusiki  bestecilerimiz

   
Farabi Hâfız Post Itrî Dilhayat Kalfa

Zaharya (Mir Cemil)

 

 

 

 

 

Abdülkâdir Merâgî

Numan Ağa

Sultan 3. Selim Han

 
Basmacı Abdi Efendi Tanbûri Büyük Osman Bey Zekâi Dede
   

 

 

 

 

Dellâlzâde İsmail Efendi Ahmed Irsoy Gâzî Giray Han

Hacı Ârif Bey

 
Neyzen Sâlim Bey Mahmud Celaleddin Paşa Nevres Paşa Nikoğos Ağa
 
Şevki Bey Neyzen Aziz Dede Mehmed Celâleddin Dede Muallim İsmail Hakkı Bey

Kânûni Hacı Ârif Bey Kemânî Tatyos Efendi

Tanbûrî Cemîl Bey 

Rahmi Bey

Râuf Yektâ Bey Sedat Öztoprak Medenî Aziz Efendi Ahmed Avni Konuk
       
Suphi Ziya Özbekkan Hüseyin Sadeddin Arel Suphi Ezgi Fahri Kopuz

Rakım Elkutlu Lemi Atlı Bimen Şen

Saadeddîn Kaynak 

Şerîf Muhiddin Targan

Ali Rızâ Sağman

Ferid Alnar

Zeki Ârif Ataergin

Refik Fersan Selâhaddin Pınar Ömer Altuğ

 Münir Nûreddin Selçuk

Şerîf İçli Yesârî Âsım Arsoy Osman Nihad Akın Emin Ongan

Bekir Sıtkı Sezgin Reşat Aysu İsmâil Bahâ Sürelsan

Cinuçen Tanrıkorur

 
Tarık Kip

 Ferit Sıdal

Dr.Nevzat Atlığ

Prof.Dr.Selahattin İçli

 

 
Kâni Karaca Erol Sayan

Dr.Alâeddin Yavaşca

Fârûk Şâhin

            *turkmusiki usulleri*               *turk halk müziği sazları*                                                       


  I Ana Sayfa I Nazariyat I Forum I Besteler I Nota Arşivi I Video I Mp3 I Midi I Linkler I İletişim I